Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

regulamin RODO    AKCEPTUJE
 
 
O nasCzytelniaWypożyczalniaOddział dla DzieciFBPIzba HistorycznaKontakt

Przypominamy o konkursie "Zainspiruj mnie do czytania"

2019-07-01, 13:18:33

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Pasłęku ogłasza konkurs... więcej »

Zakończenie spotkań przy komputerze 2018-19.

2019-07-01, 13:15:24

17 czerwca 2019 r. zakończyliśmy spotkania przy komputerze za okres 2018-19. Odbyły się 32 spotkania w czytelni Biblioteki Publicznej - łącznie 64 godziny. Część spotkań,... więcej »

Poniedziałki w Fili Biblioteki Publicznej w Zielonce Pasłęckiej

2019-07-01, 12:54:40

 Filia Biblioteki Publicznej w Zielonce Pasłęckiej zaprasza wszystkie dzieci do udziału w zajęciach ,,Z książką za pan brat”, które odbywają się  w każdy... więcej »

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PASŁĘKU
14-400 PASŁĘK

pl. św. Wojciecha 5
TEL. (55) 2483055,
e-mail: bppaslek@poczta.onet.pl
Nazwa skrytki /BPPASLEK/SkrytkaESP

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI :

Biblioteka Publiczna w Pasłęku
Izba Historyczna

Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek  9:00-15:00
Sobota - Nieczynne


Filia Biblioteki Publicznej w Zielonce Pasłęckiej:

poniedziałek 11:00-17:00
środa 10:00-17:00
piątek 10:00-17:00

Filia Biblioteki Publicznej w Rogajnach:

Poniedziałek 8:00-15:00
Środa 8:00-15:00
Piątek 8:00-15:00


Uwaga !!! Praca !!!

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: młodszy bibliotekarz

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – młodszy bibliotekarz

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Pasłęku Filia w Zielonce Pasłęckiej

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe,

·         umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,

·         kreatywność, otwartość na zmiany,

·         biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,

·         komunikatywność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Zakres obowiązków:

·         wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą użytkowników biblioteki,

·         prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

·         bieżąca selekcja zbiorów,

·         przygotowywanie i realizowanie imprez, warsztatów, przedsięwzięć promujących szeroko rozumianą wiedzę, kulturę i czytelnictwo,

·         współpraca z instytucjami oświatowymi i innymi instytucjami partnerskimi,

 

Wymagane dokumenty:

·         życiorys – CV

·         list motywacyjny

·         oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez administratora, który przetwarza dane osobowe kandydata do pracy (wzór klauzuli informacyjnej i oświadczenia w załączeniu)

 

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji.

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie Biblioteki                          w godzinach:

8:00 – 15:00 lub przesłanie na adres:

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

pl. św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk

 

w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

 

INFORMACJA

administratora danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Pasłęku pl. św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk, tel. 55 248 30 55. e-mail, zwana dalej Biblioteką,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – czytelnia@bppaslek.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji wyznaczony przez administratora

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

7)  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

 

OŚWIADCZENIE

osoby, której dane osobowe przetwarza w/w administrator

 

Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami przekazanymi w tym dokumencie i są one dla mnie jasne i zrozumiałe, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

 

 

………………………………………………….

       (data i podpis składającego oświadczenie)

 

 

 

 

                                                                             ……………………………………..

 

 

 

stat4u

Projekt oraz realizacja ar aktywwwni.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie - zabronione!Menu