hamburger icon
close menu icon
map icon
14-400 PASŁĘK
pl. św. Wojciecha 5
Czcionka:
font image
font image
font image
Kontrast:
A
A
A
A
Historia Biblioteki

 Izydor Hołub – kierownik PiMBP w Pasłęku w latach 1961-1971

Biblioteka Publiczna w Pasłęku jest samorządową instytucją kultury. Swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Pasłęk. Od lipca 1999 r. placówka realizuje też zadania powiatowej biblioteki publicznej dla części Powiatu Elbląskiego tj. gmin: Godkowo i Rychliki.
Podstawowe cele Biblioteki to: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych środowiska lokalnego. Cele te osiągamy poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz działalność informacyjną (w tym też zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu).
Biblioteka nie ogranicza się w swojej działalności do realizacji swoim podstawowych zadań. Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest także organizowanie form pracy, które mają na celu nie tylko popularyzację czytelnictwa, ale też rozwijanie życia kulturalnego w środowisku lokalnym, zaspokojenie potrzeb kulturalnych tego środowiska oraz zapewnianie mieszkańcom atrakcyjnego, efektywnego spędzania wolnego czasu.

Historia Biblioteki Publicznej w Pasłęku

Pierwszą placówka biblioteczną w powiecie pasłęckim była Powiatowa Biblioteka Publiczna utworzona 14 listopada 1946 r. Umiejscowiona została w budynku mającym 157 m2 przy ul. Szczecińskiej 11, a pierwszym kierownikiem została Wanda Smulska, która funkcję pełniła do roku 1948.
W 1947 r. założono 4 pierwsze punkty biblioteczne, które w roku następnym wzrosły do l4. W maju 1948 roku powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Pasłęku.
W roku 1949 nastąpiło otwarcie bibliotek w: Młynarach, Jelonkach, Rychlikach, Dobrym, Mariance, Rogajnach, Wilczętach i Zielonce Pasłęckiej.

Zofia Frąckiewicz – kustosz biblioteczny, dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku w latach 1971-1993

W 1955 działające w mieście biblioteki tj. Powiatową Bibliotekę Publiczna i Miejską Bibliotekę Publiczną połączono powołując do życia Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. W roku 1956 założono bibliotekę w Nowicy i Aniołowie, a bibliotekę w Mariance przeniesiono do Stegny.
PiMBP przeniosła swoją siedzibę w 1961 r. do odrestaurowanego ratusza miejskiego. W latach 1963-1964 otworzono placówki w Godkowie, Ząbrowcu, Zastawnie i Kwietniewie. W roku 1974 bibliotekę przeniesiono do wyremontowanego zamku, gdzie swoją siedzibę ma do dnia dzisiejszego.

Zdjęcie 1: Izydor Hołub – kierownik PiMBP
w Pasłęku w latach 1961-1971

W chwili likwidacji powiatu – 1975 r. - nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej sieci bibliotecznej, do której wchodziły: 1 PiMBP, 5 bibliotek gminnych, 10 filii, 102 punkty biblioteczne. Pasłęcka biblioteka znalazła się w strukturze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Oddział w Pasłęku, a zasięg jej działania obejmował miasto i gminę Pasłęk z 4 filiami bibliotecznymi oraz 10 bibliotek w gminach: Godkowo, Wilczęta, Rychliki, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń.


Zdjęcie 2: Zofia Frąckiewicz – kustosz biblioteczny, dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku w latach 1971-1993

W roku 1993 biblioteka została przyjęta przez samorząd lokalny, stając się jednostką organizacyjną kultury Urzędu Miasta i Gminy. W skład sieci bibliotecznej miasta i gminy wchodziły: Biblioteka Publiczna w Pasłeku, Filie Biblioteki Publicznej w Rogajnach i Zielonce Pasłeckiej oraz 5 punktów bibliotecznych.

Zdjęcie 3: Barbara Gołąbek – dyrektor biblioteki w latach 1993-2019.

Barbara Gołąbek – dyrektor biblioteki od 1993 r.

Od kwietnia 2002 r. Biblioteka Publiczna w Pasłęku jest samorządową instytucją kultury działającą w krajowej sieci bibliotecznej. Placówka w ten sposób uzyskała osobowość prawną i została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Rada Miejska w Pasłęku. Prowadzone pierwsze projekty na które pozyskiwano środki zewnętrzne, przeprowadzone zostały duże działania remontowo-inwestycyjne: remont Oddziału dla Dzieci oraz Czytelni, remont częśći Filii w Zielonce Pasłęckiej. Wymienione zostało umeblowanie Oddziału dla Dzieci, Czytelni oraz cześciowo w dwóch filiach. Wprowadzono komputery, przygotowane zostały stanowiska komputerowe dla czytelników. Biblioteka dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i system informacyjny na podległym sobie terenie, czyli w mieści i gminie Pasłęk (BP w Pasłęku, Filie BP w Rogajnach i Zielonce Pasłęckiej) oraz w gminach Godkowo i Rychliki, wobec których realizuje zadania biblioteki powiatowej.

Od 2 września 2019 r. funkcję Dyrektora pełni Piotr Adamczyk, rodowity pasleczanin, wieloletni pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Z wykształcenia historyk, z zamiłowania badacz dawnych gier planszowych, zabaw dziecięcych, rekonstruktor historyczny, edukator, kolekcjoner dawnych gier planszowych, autor dwóch wydanych gier planszowych. Badacz dawnej prasy i lokalnych reklam, w literatursze: miłośnik fantastyki kosmicznej oraz humoru fantasy.

W roku 2019 rozpoczęły się prace porządkowe, kontynuowane w roku 2020, które pozwoliły na polepszenie fizycznego dostepu do księgozbioru. Wyeksponowano w Czytelni kącik regionalny ze stanowiskiem komputerowym do pracy, w Wypożyczalni przygotowano stoisko komputerowe z katalogiem książek. Przeprowdzone zostały prace remontowe związane z modernizacją głównej linii elektrycznej, wymianą części oświetlenia na LED (Oddział dla Dzieci, ciągi komunikacyjne, Baszta). Wprowadzono zmiany na ekspozycji w Izbie Historycznej, na piętrze wyeksponowano najstasze wydawnictwa w zbiorach Biblioteki. W ramach instytucji powstał Punkt Informacji Bibliotecznej (pn. Punkt Informacji Turystycznej w Pasłęku) działajacy w zabytkowym Ratuszu na ulicy Chrobrego 7. Likwidacji uległa Filia Biblioteki w Rogajnach z uwagi na konieczność przekazania pomieszczeń funkcjonującej w budynku szkole. Rozpoczęto prace nad organizacją (przywracaniem sieci) dwóch punktów bibliotecznych oraz skanowaniem zdjęć i widokówek w zbiorach Biblioteki.

Wejście do Biblioteki Publicznej w Pasłęku
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
fb logo
Włącz/wyłącz czytanie tekstu. Aby uruchomić czytanie tekstu zaznacz tekst lub najedź na niego kursorem
fb logo
Biblioteka Publiczna w Pasłęku