hamburger icon
close menu icon
map icon
14-400 PASŁĘK
pl. św. Wojciecha 5
Czcionka:
font image
font image
font image
Kontrast:
A
A
A
A
Tydzień bibliotek - Rewelacyjny rok Biblioteki
data dodania: 09 maj 2023r.
 Wnętrze Oddziału dla Dzieci - kolorowe regały z książkami, na pierwszym planie u dołu kolorowy dywan

Trwa Tydzień bibliotek, za nami Dzień Bibliotekarza. Jedni obchodzą hucznie – z galą, wręczaniem nagród i odznaczeń, inni skronie, codzienną pracą. Z tej okazji, pragniemy gorąco podziękować Wam, Czytelnikom, ze jesteście z nami i przedstawić garść informacji o naszej działalności. . Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami z działalności instytucji w roku 2022.

Rok 2022 okazał się wielkim sukcesem dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku i jej Filii w Zielonce Pasłęckiej: jako jednej z niewielu bibliotek udało się, dzięki mieszkańcom gminy, nie tylko nadrobić straty statystyczne z pandemii ale i przekroczyć wskaźniki czytelnicze z lat poprzedzających pandemię. W ubiegłym roku Biblioteka otrzymała ogólnopolskie wyróżnienie, pozyskała środki finansowe z Fundacji PKO BP, z nawiązką udało się poprawić stan czytelnictwa. Zarówno Informacja Turystyczna jak i Izba Historyczna obsłużyły rekordowe ilości gości, a bardzo duża liczba dzieci skorzystała z oferty edukacyjnej. Zrealizowano w sumie 10 wystaw i 191 innych działań (lub uczestniczono w nich jako biblioteka), wydarzeń oraz zajęć edukacyjnych i szkoleń. Pełne sprawozdanie, jak co roku, znajda Państwo na stronie Biblioteki - https://bppaslek.pl/102,raporty-z-dzialalnosci . Poniżej duży skrót z podstawowych informacji z raportu:

Zgodnie z zapisami ustawowymi Biblioteka utrzymanie, działalność i rozwój biblioteki zależy od organizatora, czyli samorządu. Na budżet Biblioteki składa się: dotacja organizatora czyli gminy Pasłęk oraz niewielka dotacja Starostwa Powiatowego w Elblągu. Biblioteka może pozyskiwać dodatkowe środki z fundacji czy z udziału w projektach. Środki pozyskiwane z usług ksero mogą pokrywać wyłącznie koszty eksploatacji i druku, środki z opłat za przetrzymanie wydawnictw można jedynie przeznaczać na zakup książek. Biblioteka nie może pobierać żadnych innych opłat opłat – za zajęcia, za zwiedzanie, za korzystanie z komputerów, prąd (podłączenie własnego sprzętu komputerowego w Czytelni) czy udział w spotkaniach.

Biblioteka, oprócz działalności typowo bibliotecznej, prowadzi również Izbę Historyczną (od 1992 r.) oraz, od 2020 r. Informację Turystyczną. Do swojej działalności w ostatnich latach dołączyła usługi: dostępu do sieci naukowej ACADEMICA (2022 r.), Wypożyczalnię Gier Planszowych (2021 r.) oraz usługę „Książka na telefon” (2022 r.), znacznie wzrósł zasób komiksów i fantastyki. Po raz trzeci, na pocz. 2023 r., wręczaliśmy nagrody dla Najaktywniejszego Czytelnika roku. W planach jest w przyszłości uruchomienie mobilnych „Punktów bibliotecznych” na terenie Gminy, co wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami.

Rozszerzona została działalność wystawiennicza (10 większych i mniejszych ekspozycji w roku 2022) i pojawia się od 2020 r. drobna działalność wydawnicza – ulotki na potrzeby Informacji Turystycznej.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2021 r. zakończyła się inwestycja gminy Pasłęk w Filii Biblioteki w Zielonce Pasłęckiej, a mianowicie wymiana ogrzewania piecowego na ogrzewanie elektryczne, co znacznie podniosło koszty funkcjonowania filii w roku 2022. Biblioteka Publiczna w Pasłęku w roku 2022 zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji oświetlenia górnego (awaria w roku 2021) w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w Filii w Zielonce Pasłęckiej i poniosła koszty napraw drobnych (w tym naprawa schodów wejściowych do biblioteki, problemy z ogrzewaniem) na ogólną kwotę 27.859. Jesienią 2022 r. miała miejsce kolejna awaria sieci elektrycznej. Obecnie trwa procedura modernizacji przestarzałej (lata 70-te XX w.) instalacji elektrycznej w całej Bibliotece – do końca maja ma powstać opracowywanie projektu technicznego nowej sieci elektrycznej i teleinformatycznej, a po wykonaniu projektu prowadzone będą działania, wspólnie z Gminą Pasłęk, nad realizacją inwestycji. Na ukończeniu są obecnie prace nad wymianą starej i bardzo nieszczelnej, poniemieckiej stolarki okiennej w Filii w Zielonce Pasłęckiej oraz wymianą starych nieszczelnych drzwi, również w Zielonce.

Niestety, pomimo wzrostu nakładów na zakup nowości w roku 2022 w roku 2022 liczba zakupionych egz. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Pasłęk to ok. 82,7 egz.  (82,6 w roku 2021). Jest to podstawowy wskaźnik wpływający na poziom czytelnictwa oraz wykorzystanie zbiorów przez mieszkańców. Niestety, rok 2022 to w praktyce niepokojące zjawisko, pomimo powolnego wzrostu nakładów na zakup książek – w roku 2022 po raz pierwszy od wielu lat zanotowano spadek liczby kupowanych nowości wydawniczych (głównym winowajcą jest inflacja i związany z tym znaczny wzrost cen książek): z 1580 egz. w roku 2021 do 1535 egz. w roku 2022. Dla porównania, średnia wojewódzka dla 119 bibliotek województwa warmińsko mazurskiego wynosiła w roku 2021 108,2 egz. a mediana 94,7 egz. na 1000 mieszkańców.

Pracownicy

W Bibliotece zatrudnionych jest 9 osób (7,5 etatu): Dyrektor (1 etat), stanowisko księgowo-kadrowe (1 etat), 2 osoby jako pomoce sprzątające (2x0,5 etatu), bibliotekarz w Filii w Zielonce Pasłęckiej (0,5 etatu), bibliotekarze w Pasłęku (4 etaty). Niestety, jest to liczba zbyt mała aby w szerszym zakresie prowadzić działalność jak i spełniać zmieniające się wymagania MKiDN i rządowych programów (np. NPRCZ 2.0 na lata 2021-2025).

Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31.12.2022 r. (zielonym kolorem oznaczono wzrosty, czerwonym spadki):

 

2022

2021

2020

2019

2018

użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalniach

1675

1529

1345

1549

1569

w tym: do lat 15

589

441

385

492

418

czytelnicy aktywnie wypożyczający

1414

1199

1106

1405

1331

w tym: do lat 15

514

363

303

446

359

Liczba odwiedzin w Bibliotece

41900

37877

21077

41394

35746

Wypożyczenia na zewnątrz

30760

27400

20111

22041

21976

w tym: literatura dla dorosłych

21046

19235

13831

14966

1531

w tym: literatura dla dzieci

6774

5289

4131

4170

3266

w tym: literatura niebeletrystyczna

2798

2821

2121

2805

3492

Wypożyczenia czasopism nieoprawnych

142

55

28

100

171

Wypożyczenia audiobooków

16

22

7

1

4

Wypożyczenia prezencyjne

824

113

1011

4235

2971

w tym: literatura dla dorosłych

333

2

352

843

98

w tym: literatura dla dzieci

425

48

527

2747

1569

w tym: literatura niebeletrystyczna

66

63

132

643

1217

Wypożyczenia gier planszowych

289

183

0

0

0

Liczba udzielonych informacji

9628

6355

4143

7434

15975

Korzystający ze stanowisk komputerowych

384

277

500

3753

4985

Odwiedziny prezencyjne

2532

1822

1378

9633

16281

Udostępnianie czasopism nieoprawnych na miejscu

207

129

180

950

2824

 

Ogólnopolska nagroda

7 grudnia w Teatrze Kamienica w Warszawie, miała miejsce Gala Jubileuszowa Europejskich Dni Dziedzictwa „Połączeni dziedzictwem”. Jedną z kilkudziesięciu wyróżnionych instytucji z całego kraju (w tym dwóch z województwa warmińsko-mazurskiego) za działania z lat 2021-2022 została pasłęcka biblioteka.

Digitalizacja i Biblioteka Cyfrowa oraz Archiwum Cyfrowe

W roku 2022 dyrektor biblioteki, który osobiście zajmuje się tą dziedziną działalności, opracował i wprowadził do zbiorów cyfrowych Biblioteki Publicznej w Pasłęku na platformie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej 76 pozycji:

 • 49 zdjęć
 • 3 dyplomy
 • 3 plakaty
 • 4 dokumenty
 • 1 czasopismo
 • 16 pocztówek / kart pocztowych

Ogółem, od początku uczestnictwa pasłęckiej biblioteki w klastrze Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej wprowadzone zostały 133 obiekty.

W roku 2022 wszystkie obiekty zanotowały 798 wyświetleń.

Link: https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collectiondescription/108

Zapraszamy do współpracy i udostępniania zdjęć na potrzeby tworzenia Archiwum Cyfrowego Biblioteki. Więcej informacji znajdą Państwo w Raporcie za 2022 r.

Turystyka – Izba Historyczna

Od roku 2021 bardzo mocno wzrasta liczba zwiedzających

Rok

Liczba osób zwiedzających

2019

597

2020

407

2021

1117

2022

1529

Do zbiorów Izby Historycznej anonimowo przekazano kilka obiektów, m.in:

 1. a) fragment kafla piecowego znalezionego w ziemi wywożonej spod murów. Po konsultacjach, czas powstania kafla oceniono na koniec XVI w.
 2. b) przedwojenny pojemnik na atrament
 3. c) sprzączka i guziki metalowe z umundurowania niemieckiego żołnierza
 4. d) metalowe pudełko na wentyle – przedwojenne.
 5. e) fragmenty przedwojennej ceramiki ozdobnej
 6. f) plany budynku poczty z 1931 r.

Oddzielnie warto zaznaczyć pozyskanie pakietu 31 zdjęć z obozu jenieckiego w Pasłęku z czasów I Wojny Światowej (dar dzięki zorganizowanej akcji na Zrzutka.pl): 14 osób było darczyńcami: Adamczyk Piotr, Agnieszka, Babojć Dariusz, Chomnicki Paweł, Falkiewicz Ewa, Hildebrandt Dawid, Huk Anna, Ignatowicz Andrzej, Kapusta Marcin, Maziak, Olbryś Damian, Pfeifer Amadeusz, Roman-Kalinowska Agnieszka, Socha Mariusz. Pozyskano 1325 zł a brakującą do zakupu (całość: 2200 zł.) kwotę dołożył pan Dariusz Babojć, który również wynegocjował znaczną zniżkę u właściciela zdjęć.

Zapraszamy do wzbogacania zbiorów, dzięki Państwa współpracy możliwe będzie w przyszłości utworzenie nowszej i bogatszej ekspozycji. Wstępny scenariusz wystawy o historii miasta i okolic już powstał.

Turystyka – Informacja Turystyczna

W roku 2022 punkt Informacji Turystycznej działał, wzorem lat poprzednich, sezonowo w okresie czerwiec – wrzesień 2022 r.

Obsługę zapewniała 1 osoba zatrudniona przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku na umowę zlecenie oraz 2 osoby wspomagające w środy przekierowane z Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Informacja czynna była w dniach poniedziałek – piątek oraz w niedziele.

W roku 2022 odwiedziły Punkt Informacji Turystycznej 2192 osoby, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2021 o 86,35%. (1170 osób w 2021 r.)

Kontynuowany jest udział w wojewódzkiej sieci badania i raportowania dot. punktów IT prowadzonej przez Departament Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Zaprojektowano i wydrukowano nową wersję ulotki „Zamek w Pasłęku” w ilości 1300 szt. Koszt i opracowanie: Biblioteka.

Dyrektor biblioteki opracowywał merytorycznie wydaną mapę-zrywkę dot. miasta i terenów gminy w Pasłęku dla potrzeb turystycznych. Druk Urząd Miasta.

Dyrektor biblioteki na prośbę Urzędu Miejskiego opracował ulotkę dot. murów miejskich Pasłęka.

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
fb logo
Włącz/wyłącz czytanie tekstu. Aby uruchomić czytanie tekstu zaznacz tekst lub najedź na niego kursorem
fb logo
Biblioteka Publiczna w Pasłęku