hamburger icon
close menu icon
map icon
14-400 PASŁĘK
pl. św. Wojciecha 5
Czcionka:
font image
font image
font image
Kontrast:
A
A
A
A
Zawiadomienie o wyborze oferty
data dodania: 18 grudzień 2020r.
no image

W dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 14 odbyło się posiedzenie Komisji z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania opfertowego ZPP/ZO/2/2020

 

PROTOKÓŁ KOMISJI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, OGŁOSZENIE BPP/ZO/2/2020

 

 

W dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 14:00 zebrała się Komisja w następującym składzie:

  1. Piotr Adamczyk, przewodniczący komisji
  2. Katarzyna Wojszkun, sekretarz komisji
  3. Iwona Filipska, członek komisji.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Usunięcie usterek w instalacji elektrycznej po wykonaniu okresowych pomiarów ochronnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku przy placu św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. Komisja stwierdziła, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone zostały dwie oferty. Następnie Przewodniczący Komisji, odczytał: nazwę oferenta – cenę brutto oraz podatek VAT.

Oferty złożyli:

OFERTA nr 1 – złożona 14 grudnia 2020 r.: oferent CRS Technik Krzysztof Pocełujko  sp. z.o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 18/16, 14-400 Pasłęk: cena brutto 6502,25 PLN (netto 5286,38), w tym podatek VAT 1215,87 zł.

OFERTA nr 2 – złożona 17 grudnia 2020 r. ; oferent Elmar-Electric Przedsiębiorstwo projektowo-usługowo-handlowe, 82-300 Elbląg, ul. Bytomska 11.: cena brutto 4266,46 PLN, w tym VAT 797,79 zł.

OFERTA nr 3 – złożona 17 grudnia 2020 r.; oferent Zakład Remontowo-Budowlany Instalatorstwo Elektryczne Mirosław Łyndo, ul. Leyka 12/19, Olsztyn: cena 4891,93 PLN brutto, w tym podatek VAT 914,75 zł.

Komisja stwierdziła, iż złożono 3 oferty. 2 oferty zostały złożone prawidłowo, 1 posiadała własny formularz ofertowy bez wyliczenia kwoty brutto. Podjęto decyzję o wyliczeniu kwoty brutto przez Komisję. Ofert nieważnych nie było. Następnie Komisja przystąpiła do merytorycznej oceny ofert, dokonując ich oceny wg. kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Komisja dokonała oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:

            Kryteria oceny ofert  -  najniższa cena 100%

 

Kryterium cena wg następującego wzoru:

KC = (Cn : Cb ) x 100

Gdzie:

C – cena

Cn – cena minimalna – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert

Cb – cena badanej oferty

 

 

Nazwa oferenta

Cena brutto (w tym VAT:)

Liczba punktów

Uwagi

CRS Technik Krzysztof Pocełujko  sp. z.o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 18/16, 14-400 Pasłęk

cena brutto 6502,25 PLN (netto 5286,38), w tym podatek VAT 1215,87 zł

65,6

Oferta nie złożona poprawnie – nie na formularzu ofertowym, podana jedynie cena netto

Elmar-Electric Przedsiębiorstwo projektowo-usługowo-handlowe, 82-300 Elbląg, ul. Bytomska 11

cena brutto 4266,46 PLN, w tym VAT 797,79 zł.

 

100

Oferta złożona poprawnie

Zakład Remontowo-Budowlany Instalatorstwo Elektryczne Mirosław Łyndo, ul. Leyka 12/19, Olsztyn

Cena brutto 4891,93 w tym podatek VAT 914,75 zł.

87,2

Oferta złożona poprawnie

 

W wyniku przeprowadzenia analizy ofert Komisja postanowiła wybrać ofertę złożoną przez Elmar-Electric Przedsiębiorstwo projektowo-usługowo-handlowe, 82-300 Elbląg, ul. Bytomska 11 jako wykonawcę Usunięcie usterek w instalacji elektrycznej po wykonaniu okresowych pomiarów ochronnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku przy placu św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, spełniającą kryteria Zamawiającego, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr BPP/ZO/2/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono

 

 

Piotr Adamczyk ………………………………….

 

Katarzyna Wojszkun ………………………………….

 

Iwona Filipska …………………………………...

 

BPP ZO 2 2020 Protokół z posiedzenia komisji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
fb logo
Włącz/wyłącz czytanie tekstu. Aby uruchomić czytanie tekstu zaznacz tekst lub najedź na niego kursorem
fb logo
Biblioteka Publiczna w Pasłęku